Filiaalhouder M/V

Filiaalhouder M/V

Voor ons filiaal in LYON zijn wij op zoek naar een Manager die de operationele organisatie met menselijke en materiële middelen moet beheren, met inachtneming van de door de bedrijfsleiding vastgestelde doelstellingen (kwaliteit, kosten, veiligheid) en van de geldende wetgeving, zodat de verplichtingen van CIBLEX ten opzichte van haar klanten (en hun ontvangers) worden nagekomen….

Manager algemene diensten RA/PACA-zone M/V

Als verantwoordelijke voor de algemene diensten hebt u de taak om het welzijn en de veiligheid van het personeel van de onderneming te verzekeren en te zorgen voor het onderhoud en de instandhouding van de infrastructuur van de sites die onder uw bevoegdheid vallen (gebouwen, uitrusting, behandelingsmateriaal, …) met het oog op een optimalisering van…