CDI
Lyon
Geplaatst 10 maanden geleden

Voor ons filiaal in LYON zijn wij op zoek naar een Manager die de operationele organisatie met menselijke en materiële middelen moet beheren, met inachtneming van de door de bedrijfsleiding vastgestelde doelstellingen (kwaliteit, kosten, veiligheid) en van de geldende wetgeving, zodat de verplichtingen van CIBLEX ten opzichte van haar klanten (en hun ontvangers) worden nagekomen.

Missies :

Totaal kwaliteitsmanagement van de operaties van het agentschap.

 • toezien op de algemene organisatie van de operatie en ervoor zorgen dat deze voldoet aan de kwaliteitsdoelstellingen van het filiaal en zijn depots
 • De personele en materiële middelen die nodig zijn voor de goede werking van deze organisatie controleren en aanwenden, en ervoor zorgen dat de sociale en vervoerswetgeving binnen het vastgestelde budget wordt nageleefd
 • Zorgen voor de correcte toepassing van de processen die door de onderneming zijn gedefinieerd: communiceren, opleiden, controleren en de teams rond deze processen verenigen
 • Oplossingen voorstellen om de organisatie van het agentschap te optimaliseren, rekening houdend met interne en externe beperkingen en mogelijkheden (evolutie van de toeleveringsmarkt, druk van de concurrenten, …)
 • Een netwerk van partners animeren, binden en controleren

Kostenbeheer

 • Een huishoudelijke begroting voor het agentschap opstellen en voorstellen
 • Een uitsplitsing van de uitgaven voorstellen (ter validering)
 • Beheer, controle en beheersing van dit budget

Management

 • Organiseer en coördineer de activiteiten van uw personeel
 • Définir, suivre et contrôler le niveau de résultat de ses collaborateurs et entreprendre toute action nécessaire (formation, accompagnement, etc.)
 • haar teams te mobiliseren en te verenigen rond het algemene beleid en de doelstellingen van Ciblex
 • Doorgeven van informatie aan zijn teams en rapporteren van informatie uit het veld aan het Regionaal Management (interface)
 • aanwerving, evaluatie en ontwikkeling van de vaardigheden van haar werknemers
 • Toezien op de naleving van de geldende regelgeving, met name op sociaal gebied (werktijden, tuchtrecht, enz.) of in verband met de verbintenissen jegens onderaannemers

rapportering

 • Regelmatig verslag uitbrengen over de ontwikkeling van de begroting en de kwaliteitsresultaten aan de regionale directie
 • KPI-monitoring

Profiel:

 • 3 tot 4 jaar als operationeel teamleider
 • Kennis van vervoer, onderaanneming en sociale regelgeving
 • Kennis van begrotingsbeheer
 • Beheersing van teammanagement
 • Beheersing van onderhandelings- en aankooptechnieken voor onderaanneming
 • Methodische en rigoureuze/organisatorische vaardigheden
 • Vermogen om te luisteren, te analyseren en samen te vatten
 • Vermogen om te federeren en mensen aan boord te krijgen
 • Het vermogen om beslissingen te nemen
 • Vermogen om een activiteit te leiden en te beheren
 • Diplomatie en standvastigheid

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

Handel/Marketing, Logistiek, Operationeel beheer en ondersteuning, Vervoer

Solliciteer online