Kwaliteit bij Ciblex

Kwaliteit is een essentieel onderdeel van ons bedrijf. Wij weten dat de producten die wij vervoeren van essentieel belang zijn voor degenen die ze ontvangen. We moeten het juiste product op het juiste moment op de juiste plaats afleveren.

Kwaliteit bij Ciblex is niet alleen gebaseerd op het behalen van certificaten, maar ook op een voortdurende inspanning om te luisteren naar onze klanten, onze werknemers en onze partners.

Naleving van leveringstermijnen

Voor ons is het zeer belangrijk dat wij onze leveringsbeloften nakomen. Bovendien weten wij dat een niet-tijdige levering bij een zakelijke klant ernstige gevolgen kan hebben voor een onderneming of een particulier: medische apparatuur, auto-onderdelen, producten voor opticiens, enz.

Kennis over zakelijke klanten

Kennis over onze zakelijke klanten is een belangrijk voordeel op het gebied van kwaliteit. In de loop der jaren hebben wij een hechte relatie met onze klanten opgebouwd, gebaseerd op actief luisteren. Zo kunnen wij de best afgestemde service bieden: levering vóór opening, levering in een ziekenhuis, levering in een nachtsluis, enz.

Voortdurende kwaliteitsverbetering

Wij zetten ons in voor een participatieve aanpak gericht op voortdurende verbetering waarbij de directie en al onze werknemers worden betrokken. Zo evalueert Ciblex voortdurend haar prestaties door middel van interne audits en kwaliteitsindicatoren, en neemt zij preventieve en corrigerende maatregelen om haar klanten de beste kwaliteit te bieden.

Netwerkcontrole, een kwestie van kwaliteit

Of het nu in Frankrijk, Europa of internationaal is, wij werken volgens een ethisch charter dat gebaseerd is op de normen en verbintenissen die wij ten aanzien van onze klanten zijn aangegaan op het gebied van:

  • Stiptheid en regelmaat van de dienstverlening
  • vriendelijkheid
  • presentatie
  • veiligheid
  • feedback
  • handhaving van goede distributiepraktijken
  • duurzame ontwikkeling

En voor een totale controle van haar netwerk evalueert Ciblex haar partners door middel van audits en prestatieindicatoren. Wij voeren corrigerende en preventieve maatregelen uit om alle klanten van Ciblex de best mogelijke prestaties te bieden.


Ontdek onze certificaten

Ciblex is ISO 9001 gecertificeerd, versie 2015. Dit kwaliteitsmanagementsysteem plaatst de tevredenheid van onze klanten in het middelpunt van onze aandacht. Deze certificatie garandeert: de conformiteit van onze dienst met de eisen van onze klanten, alsook met de wet- en regelgeving.

Het ISO 9001 certificaat downloaden

Ciblex is EU GDP gecertificeerd. Sinds 2007 garanderen wij onze klanten in de gezondheidssector dat de door Ciblex uitgevoerde transportfase volledig in overeenstemming is met hun interne vereisten die voortvloeien uit de “Good Pharmaceutical Distribution Practices” (GDP).

Het ISO 14001 certificaat downloaden

Ciblex is ISO 14001 gecertificeerd. Deze norm garandeert onze klanten onze inzet voor het milieu door het beheer en de voortdurende verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie. Al onze sites zijn gecertificeerd.

Het EU GDP certificaat downloaden