Behandeling van internationale pakketten

Internationale verzending is eenvoudig met Ciblex H Export

Stimuleer uw export met Ciblex. Wij ondersteunen u in Europa en internationaal. Wij verzorgen de internationale express-levering van uw goederen, pakketten en brieven, over de grenzen heen. Ontdek ons aanbodH Export Express et H Export Economy ! Wij verzenden bijvoorbeeld binnen 24 uur naar de Benelux, en binnen 48 uur naar Duitsland en Spanje

Hoe verstuur ik een pakket naar het buitenland?

Verzending van een pakket binnen de Europese Unie 

Er zijn geen speciale formaliteiten voor de Europese Unie. Een commerciële factuur of pro-formafactuur is niet verplicht. Er zijn echter enkele uitzonderingen: de Canarische Eilanden en Andorra vereisen wel een factuur. Houd er ook rekening mee dat voor de Franse overzeese departementen en de plaatselijke overheden de commerciële factuur of pro-formafactuur verplicht is.

Landen van de Europese Unie

Verzending van een pakket buiten de Europese Unie 

In het geval van goederen voor de verkoop moet elk pakket vergezeld gaan van een commerciële factuur.

De commerciële factuur moet aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • De factuur moet zijn opgemaakt op papier met briefhoofd, met uw volledig adres en uw Siret-nummer voor Frankrijk
  • De factuur moet een nauwkeurige omschrijving van de goederen bevatten, de oorsprong, de bestemming en de waarde vóór belasting alsmede de gebruikte munteenheid
  • De factuur moet zijn opgemaakt in het Engels, Frans, en soms in de nationale taal in niet-Franstalige landen
  • Een commerciële factuur mag niet worden opgemaakt voor “0 euro”. Uw zending kan door de douane worden geselecteerd voor een schatting van de waarde die moet worden belast
  • De commerciële factuur moet in 5 exemplaren worden uitgereikt

Als het gaat om een zending buiten de Europese Unie zonder handelswaarde (bijv. monster of terugzending van materiaal voor reparatie of vernietiging enz.), moet uw pakket vergezeld gaan van een ondertekende en afgestempelde pro-formafactuur in 5 exemplaren. Ook als de goederen geen handelswaarde hebben, moeten zij in het land van bestemming worden aangegeven bij de douane. De aan te geven waarde komt overeen met de fabricagekosten van de goederen.

Download ons sjabloon van een pro-formafactuur [ PDF ] [ Word ] [ PDF ] [ Word ]

Hoe bereid ik mijn eerste internationale zending voor?

Elk land heeft eigen invoerregels. Alvorens opdracht te geven voor het vervoer van uw internationale zending dient u contact op te nemen met de autoriteiten van het land waarvoor uw goederen bestemd zijn. 

Moet de ontvanger douanerechten betalen?

Ja, het is de ontvanger die de douanerechten moet betalen, afhankelijk van het land van bestemming van uw zending en de inhoud ervan. cf Raadpleeg de productennomenclatuur op de website van de douane. .

Voor de Franse overzeese departementen betaalt de ontvanger de rechten en heffingen (btw + heffing op over zee aangevoerde producten + aanvullende rechten op de heffing op over zee aangevoerde producten).

Wat zijn Incoterms ?

De Incoterms, of International Commercial Terms (internationale handelsvoorwaarden) bepalen de wederzijdse verplichtingen van de verkoper en de koper in een internationaal koop- en verkoopcontract. Deze moeten op de commerciële factuur worden vermeld. 

De Incoterm die door Ciblex wordt gebruikt en specifiek is voor express-transport is DAP (“Delivered at place”). Bij DAP draagt de afzender dus de kosten van het vervoer van de goederen (exclusief invoerrechten en andere door de ontvanger te betalen heffingen). 

Zijn mijn internationale zendingen verzekerd?

Het transportcontract voorziet in schadevergoeding in geval van een incident met de goederen. Het betreft een forfait en is afhankelijk van het gewicht van de vervoerde goederen. Om de reële waarde van uw goederen te verzekeren, biedt Ciblex een assortiment verzekeringen verzekeringen Ad Valorem. De verzekering Ad Valorem garandeert al uw zendingen, zowel in Frankrijk als in het buitenland.

Hoe kan ik mijn internationale pakket volgen?

Uw pakketten traceren is met Ciblex even gemakkelijk in Frankrijk als internationaal