Uw pakketten verzekeren

Wilt u met een gerust hart en veilig een pakket versturen? Om uw goederen op een eenvoudige en efficiënte manier te verzekeren, biedt Ciblex een gamma verzekeringspolissen aan die afgestemd zijn op de aard van de vervoerde producten. De twee meest voorkomende opties om een pakket te verzekeren, zijn de standaard verzekering en de verzekering ad valorem. Via deze twee opties kunt u het vervoer van uw producten systematisch of op ad-hocbasis verzekeren.

U kunt meer te weten komen bij uw Ciblex verkoopadviseur om de beste oplossing voor jouw behoeften te vinden.

Wat is een standaardpakketverzekering?

Tijdens het transport ondergaan de goederen allerlei handelingen (ophalen, sorteren, laden, enz.). Hoewel de chauffeurs van Ciblex steeds de grootste zorg dragen voor uw pakketten, moeten de goederen vanwege de aard van de activiteit worden verplaatst.

Zij kunnen bijgevolg worden blootgesteld aan schokken die inherent zijn aan onze express-transportactiviteit. In geval van een incident, en indien de vervoerder aansprakelijk wordt gesteld, ontvangt u een schadevergoeding overeenkomstig de geldende wetgeving. Deze vergoeding is echter forfaitair en afhankelijk van het gewicht van de vervoerde goederen. Raadpleeg onze algemene verkoopvoorwaarden..

Wat is een pakketverzekering ad valorem?

Bij een standaard leveringsverzekering, waarbij de vergoeding gekoppeld is aan het gewicht van het pakket, is het vrij eenvoudig. Maar als u een waardevol pakket hebt en er doet zich een incident voor, kan uw schadevergoeding voor verlies of beschadiging van de vervoerde goederen lager zijn dan de werkelijke waarde. In dat geval kan het een goed idee zijn om uw pakket te verzekeren met een verzekering ad valorem.

Een verzekering ad valorem is een aanvullende en optionele verzekering die uw goederen verzekert op basis van de aangegeven waarde en niet het gewicht van de vervoerde goederen. De verzekering ad valorem dekt goederen die zonder onderbreking worden vervoerd vanaf het vertrek tot de uiteindelijke aflevering.

Bespreek uw specifieke wensen en de waarde van uw pakket met uw commercieel adviseur van Ciblex, en wij vinden de oplossing die het meest voor u geschikt is.

Waarom een verzekering ad valorem afsluiten?

Het belangrijkste voordeel van een verzekering ad valorem is de verzekeringspremie voor de opdrachtgever. Die is afhankelijk van de aangegeven waarde en niet van het gewicht. In geval van een voorval wordt de schadevergoeding betaald op basis van de aankoopprijs of kostprijs van de goederen, exclusief btw, na aftrek van de veroudering.

Een andere reden waarom u zou kunnen overwegen een verzekering ad valorem af te sluiten voor uw levering, is dat u de aansprakelijkheid van de vervoerder niet hoeft te bewijzen in geval van een schadegeval. U wordt vergoed vanaf het moment dat er sprake is van een incident of verlies van uw goederen.

U kunt uw  commercieel adviseur van Ciblex .om meer informatie vragen. Hij zoekt samen met u naar de meest geschikte verzekeringsoplossing voor het vervoer van uw goederen.

In alle gevallen, of er nu sprake is van niet-levering, verlies of beschadiging, heeft u een vooraf bepaalde tijd om dit aan Ciblex te melden. Lees alstublieft nos Zie onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie

Hoe wordt een verzekering ad valorem berekend?

Deze berekening hangt af van de aangegeven waarde die u met uw adviseur van Ciblex vaststelt. Het bedrag van de verzekeringspremie wordt berekend volgens onze tarieven. De schadevergoeding bedraagt maximaal € 15.000 per pakje.