MVO-belofte van Ciblex

In het kader van haar activiteiten heeft Ciblex zich vrijwillig verbonden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het MVO-charter (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) weerspiegelt de de beloftes van de directie en alle werknemers: maatschappelijke betrokkenheid en vermindering van de impact op het milieu. .

Als lid van de  groupe Walden,onderschrijft Ciblex de Global Compact van de VN en zet zich hiervoor in.

Dankzij de inspanningen van al onze medewerkers is Ciblex sinds 2020 winnaar van de zilveren medaille van Ecovadis.

Maatschappelijke betrokkenheid

Ciblex verbindt zich ertoe te handelen in overeenstemming met de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Onze medewerkers zijn de belangrijkste troef van ons bedrijf. Daarom investeren wij op verschillende niveaus in ons “menselijk kapitaal”:

 • Personeelsbeheer in overeenstemming met de wet.
 • Gender Equality Index: Ciblex scoorde 85 van de 100 punten voor het jaar 2022.
 • Fysiek en moreel welzijn op het werk
 • Bevoorrecht luisteren
 • Een veilige werkomgeving van hoge kwaliteit
 • Stress voorkomen
 • Carrièreontwikkeling door training
 • De sociale dialoog bevorderen
 • Solidariteitsinitiatieven opzetten

Vermindering van de impact op het milieu

Als koeriersdienst hebben wij oog voor onze impact op het milieu. Het hele jaar door nemen wij concrete en duurzame maatregelen om onze impact op het milieu te verminderen.

Milieuvriendelijke leveringen

 • We investeren in elektrische en CNG-voertuigen (Natural Gas for Vehicles)
 • Verplichting voor onze partners om voertuigen met minimaal Euro 5-classificatie te bezitten
 • Bewustmaking van ecorijden
 • Integratie van alternatieve leveringsmethoden

Acties

 • Minder elektriciteitsverbruik
 • Operationeel en administratief afval sorteren en recyclen
 • Nieuwe constructies met milieuvriendelijke voorzieningen
 • Breed gebruik van telewerken waar mogelijk
 • Sensibilisering van het personeel (1 maandelijks thema)

Betrokkenheid van alle medewerkers:

 • Een toezegging van het management om de te volgen koers te bepalen
 • Een Kwaliteits-, Veiligheids- en Milieuteam om een praktisch actieplan te implementeren
 • Een netwerk van interne correspondenten om alle medewerkers te mobiliseren en acties te ondernemen

Ciblex behaalde 14001 certificatie in 2022

Gezien onze jarenlange praktijk ligt het voor de hand dat wij een 14001-certificaat willen hebben.

Daarom hebben wij onze milieuaanpak versterkt door het uitvoeren van:

 • Onze milieuanalyse en ons beleid
 • Onze vloot groenere voertuigen ontwikkelen
 • Onze milieuwetgeving
 • Paraatheid voor noodgevallen
 • Het sorteren en recyclen van ons afval verbeteren.

Al onze medewerkers zijn geëngageerd, gemotiveerd en betrokken bij deze aanpak, die gericht is op het behoud van onze planeet voor onze toekomst en die van onze kinderen.