MVO-belofte van Ciblex

In het kader van haar activiteiten heeft Ciblex zich vrijwillig verbonden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het MVO-charter (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) weerspiegelt de de beloftes van de directie en alle werknemers: maatschappelijke betrokkenheid en vermindering van de impact op het milieu. .

Als lid van de  groupe Walden,onderschrijft Ciblex de Global Compact van de VN en zet zich hiervoor in.

Dankzij de inzet van alle medewerkers kreeg Ciblex in 2020 de zilveren Evovadis-medaille .

Maatschappelijke betrokkenheid

Ciblex verbindt zich ertoe te handelen in overeenstemming met de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Onze medewerkers zijn de belangrijkste troef van ons bedrijf. Daarom investeren wij op verschillende niveaus in ons “menselijk kapitaal”:

 • Management des Ressources humaines dans le respect des lois.
 • Gender Equality Index: Ciblex scoorde 85 van de 100 punten voor het jaar 2022.
 • Bien-être physique et moral au travail
 • Ecoute privilégiée
 • Environnement de travail de qualité et sécurisé
 • Prévention du stress
 • Evolution professionnelle grâce à la formation
 • Favorisation du dialogue social
 • La mise en place d’actions solidaires

Vermindering van de impact op het milieu

Als koeriersdienst hebben wij oog voor onze impact op het milieu. Het hele jaar door nemen wij concrete en duurzame maatregelen om onze impact op het milieu te verminderen.

Milieuvriendelijke leveringen

 • Nous investissons dans des véhicules électriques et fonctionnant au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules)
 • Obligation pour nos partenaires de détenir des véhicules à minima Euro 5
 • Sensibilisation à l’éco-conduite
 • Intégration de modes de livraison alternatifs

Acties

 • Réduction de la consommation électrique
 • Tri et recyclage des déchets opérationnels et administratifs
 • Nieuwe constructies met milieuvriendelijke voorzieningen
 • Généralisation du télétravail lorsque cela est possible
 • Sensibilisation du personnel (1 thématique mensuelle)

Betrokkenheid van alle medewerkers:

 • Un engagement de la Direction pour définir le cap à suivre
 • Une équipe Qualité, Sécurité et Environnement pour décliner un plan d’actions concret
 • Een netwerk van interne correspondenten om alle medewerkers te mobiliseren en acties te ondernemen

Ciblex behaalde 14001 certificatie in 2022

Gezien onze jarenlange praktijk ligt het voor de hand dat wij een 14001-certificaat willen hebben. Daarom hebben wij onze milieuaanpak versterkt door het uitvoeren van:

 • Notre Analyse & Politique Environnementale
 • Un développement de notre flotte de véhicules plus écologique
 • Notre Veille Réglementaire Environnementale
 • La préparation aux Situations d’Urgences
 • L’amélioration du tri & recyclage de nos Déchets.

Al onze medewerkers zijn geëngageerd, gemotiveerd en betrokken bij deze aanpak, die gericht is op het behoud van onze planeet voor onze toekomst en die van onze kinderen.