MVO-belofte van Ciblex

In het kader van haar activiteiten heeft Ciblex zich vrijwillig verbonden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het MVO-charter (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) weerspiegelt de de beloftes van de directie en alle werknemers: maatschappelijke betrokkenheid en vermindering van de impact op het milieu. .

Als lid van de  groupe Walden,onderschrijft Ciblex de Global Compact van de VN en zet zich hiervoor in.

Dankzij de inzet van alle medewerkers kreeg Ciblex in 2020 de zilveren Evovadis-medaille .

Maatschappelijke betrokkenheid

Ciblex verbindt zich ertoe te handelen in overeenstemming met de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Onze medewerkers zijn de belangrijkste troef van ons bedrijf. Daarom investeren wij op verschillende niveaus in ons “menselijk kapitaal”:

 • Beheer van human resources conform de wetgeving
 • Lichamelijk en geestelijk welzijn op het werk
 • Persoonlijke aandacht
 • Uitstekende en veilige werkomgeving
 • Stresspreventie
 • Professionele ontwikkeling via opleiding
 • Bevordering van de sociale dialoog
 • De uitvoering van solidariteitsacties

Vermindering van de impact op het milieu

Als koeriersdienst hebben wij oog voor onze impact op het milieu. Het hele jaar door nemen wij concrete en duurzame maatregelen om onze impact op het milieu te verminderen.

Milieuvriendelijke leveringen

 • Wij investeren in elektrische voertuigen en voertuigen die op aardgas (CNG) rijden
 • Verplichting voor onze partners om ten minste Euro 5-voertuigen te hebben
 • Sensibilisering voor ecorijden
 • Integratie van alternatieve leveringsmethoden

Acties

 • Vermindering van het stroomverbruik
 • Sorteren en recycleren van bedrijfsafval en administratief afval
 • Nieuwe constructies met milieuvriendelijke voorzieningen
 • Invoering van telewerk waar dat mogelijk is
 • Sensibilisering van het personeel (1 maandelijks thema)

Betrokkenheid van alle medewerkers:

 • Een verbintenis van de directie om de koers te bepalen
 • Een team Kwaliteit, Veiligheid en Milieu om een concreet actieplan uit te werken
 • Een netwerk van interne correspondenten om alle medewerkers te mobiliseren en acties te ondernemen

Ciblex behaalde 14001 certificatie in 2022

Gezien onze jarenlange praktijk ligt het voor de hand dat wij een 14001-certificaat willen hebben. Daarom hebben wij onze milieuaanpak versterkt door het uitvoeren van:

 • Onze milieuanalyse en ons milieubeleid
 • Een meer ecologisch gerichte ontwikkeling van ons wagenpark
 • Onze waakzaamheid op het gebied van milieuregelgeving
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Verbetering van het sorteren en recyclen van ons afval.

Al onze medewerkers zijn geëngageerd, gemotiveerd en betrokken bij deze aanpak, die gericht is op het behoud van onze planeet voor onze toekomst en die van onze kinderen.